Oppassers

Oppassers melden zich aan via de website. Middels een intakeformulier geven de mensen onder andere door wat de motivatie is om op te passen en met welke dieren zij ervaring hebben. De potentiële oppassers worden thuis bezocht en wanneer alle benodigde gegevens gecontroleerd zijn en het gevoel is goed, dan worden zij ingeschreven. Wanneer u een aanvraag doet, stellen wij een oppasser of echtpaar voor waarmee ruim voor de oppasperiode kennis gemaakt wordt. Dat u een goed gevoel moet hebben bij de mensen spreekt voor zich. Wij proberen bij een volgende oppasperiode dezelfde mensen weer bij u in te zetten.

missie

Uw huis bewoond
Uw dieren verzorgd!

visie

Voor huis, tuin en dier de meest optimale verzorging.

waarden