Algemene voorwaarden

Laura’s huis- en dierenoppas wordt verder vermeld als LHDO

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten welke tussen LHDO, opdracht-gever en oppas zijn aangegaan. Alle rechten zijn verder voorbehouden aan Laura’s huis- en dierenoppas.

LHDO treedt op als intermediair tussen opdrachtgevers en oppassers. Er bestaat geen dienstverband tussen partijen. Oppassers en opdrachtgevers zullen altijd via LHDO bemiddeld worden met inachtneming van de voor beide partijen geldende regels, zoals opgenomen in de oppasovereenkomst. Oppasser dient de verkregen vergoeding aan de belastingdienst op te geven en heeft hierin de eigen verantwoording.

PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

LHDO en al haar oppassers verplichten zich zoveel mogelijk tot geheimhouding inzake alle betrokkenheid ten aanzien van de opdracht en de uitvoering hiervan. De oppassers zijn niet gerechtigd beeldmateriaal van de eigendommen van de opdrachtgever te maken en/of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

Oppas is enkel ter preventie. LHDO en/of oppas zal bij brand of diefstal door derden, nooit voor eventuele schade aansprakelijk gesteld kunnen worden. Eventuele schade veroorzaakt door de oppas, zal worden geclaimd op de WA-verzekering van de oppas, en bedraagt maximaal het schadebedrag wat de WA-verzekering uitkeert. Vooraf wordt dit alles zorgvuldig nagetrokken en moeten geldige kopieën van WA verzekering worden overlegd. LHDO zelf kan voor eventuele schade nooit aansprakelijk gesteld.

OVEREENKOMST EN CONTRACT

LHDO bemiddelt bij het opmaken van een overeenkomst tussen opdrachtgever en de oppas, welke na goedkeuring door beide partijen en LHDO dient te worden ondertekend. Opdrachtgever ontvangt van LHDO een factuur voor bemiddeling. Opdrachtgever zal bij aanvang van de oppasperiode de overeengekomen vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan oppas voldoen. Bij niet nakoming van een van bovenstaande houdt LHDO zich te allen tijde het recht voor administratie/incassokosten in rekening te brengen. LHDO houdt zich altijd het recht voor een opdracht tot bemiddeling te weigeren.

ANNULERING

Bij annulering, ervan uitgaand dat overeenkomsten reeds zijn ondertekend, zijn door opdrachtgever altijd de gemaakte reiskosten verschuldigd van LHDO en de oppas à € 0,20 per km.